Kalender

Tävlingskalender 2023
Datum Vad Plats Mer info Sista anm.dag Sista bet. dag Anmälan
13-14/5 Älmhult
CUP-tävling
Älmhult 22/4 Till anmälan
17-18/6 Brännebrona
CUP-tävling
Brännebrona 27/5 Till anmälan
23-27/8 IMAC Europeans
EM-tävling
Leszno Polen
9-10/9 Helsingborg
CUP-Final
Helsingborg 19/8 Till anmälan

En preliminär tävlingskalender för 2023 är klar, vi jobbar på att få in en eller två tävlingar till.

Till listan över anmälda deltagare

För 2023 kommer vi tillämpa en gemensam procedur för anmälningstider m.m. för alla tävlingar.
Följande gäller:

  • Sista anmälningsdag = första tävlingsdag minus tre veckor (21 dagar).
  • Sista betalningsdag = sista anmälningsdag + 3 bankdagar.
  • Efteranmälningsavgift om anmälan efter sista anmälningsdag eller betalning efter sista betalningsdag 100:-

Startavgifterna för 2023 är oförändrade.

  • Basic 320:-
  • Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited 370:-
  • Freestyle 100:-

Vi vill på detta sätt underlätta för arrangörerna. Det blir mycket extra jobb och osäkerhet om man väntar in i det sista att anmäla sig. Glöm inte att utan arrangörer står vi utan tävlingar!!!

Styrgruppen IMAC