Resultatlista IMAC Brännebrona 19-20 juni 2010
Basic
Genomförda kända sekvenser : 8  
Sekvenser som stryks : 2  
Placering Namn Omgång 1 2 3 4 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2 1 2  
1 Robert Ekman   1 000,0 998,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 995,7 1 000,0 1 000,0 6 000,0 1 000
2 Jörgen Svensson   998,6 1 000,0 864,1 918,4 932,1 1 000,0 853,6 884,5 5 733,7 956
3 Patrick Roos   914,4 986,2 940,9 930,5 866,2 942,6 897,7 871,0 5 612,3 935
4 Johan Larsson   859,2 909,5 899,0 826,9 840,4 737,8 852,7 869,4 5 230,3 872
Sportsman
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Placering Namn Omgång 1 2 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2    
1 Emanuel Fantini Ok 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 1 000
2 Michael Scander Ok 999,4 932,8 972,9 900,7 893,6 3 798,7 950
3 Jesper Almhagen Ok 957,9 938,1 955,8 826,5 935,9 3 787,8 947
4 Kent Norman Ok 738,0 859,4 905,4 864,3 992,1 3 621,3 905
5 Anders Wängström Saknas 779,7 841,4 777,0 635,7 556,9 2 955,1 739
6 Pontus Claesson Ok 779,2 862,4 761,3 622,5 521,3 2 924,2 731
7 Michael Henriksson Ok 745,4 840,2 0,0 0,0 516,6 2 102,1 526
Intermediate
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Placering Namn Omgång 1 2 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2
1 Carl Olsson Ok 975,9 1 000,0 972,2 944,8 1 000,0 3 948,1 1 000
2 Daniel Casselby Ok 1 000,0 951,9 953,3 963,4 904,0 3 820,7 968
3 Peter Schmidt Ok 967,0 979,1 1 000,0 1 000,0 816,8 3 795,9 961
4 Ulf Svensson Ok 949,7 941,7 917,8 887,5 860,0 3 669,2 929
5 Joakim Segerdahl Ok 900,5 921,6 776,7 924,7 878,2 3 624,9 918
6 Tim Larsson Ok 971,4 945,5 881,2 939,4 750,9 3 607,1 914
7 Mikael Ingemarson Ok 864,9 860,3 804,1 871,9 781,9 3 379,0 856
8 Ulf Svartén Ok 788,6 899,8 743,4 852,0 740,1 3 280,6 831
9 Patrik Johäll Saknas 766,1 826,3 873,3 855,7 613,0 3 168,3 802
10 Fredrik Carlsson Ok 752,0 860,7 677,8 596,8 540,1 2 830,6 717
Freestyle
Placering Namn Totalt Cup-poäng
1 Daniel Casselby 7058,7 1 000
2 Carl Olsson 6583,5 933
3 Emanuel Fantini 5890,5 835
4 Peter Schmidt 5390,6 764