Resultatlista  IMAC Helsingborg       23-24 maj 2009
BASIC
Genomförda sekvenser : 6  
Sekvenser som stryks : 2  
Plac. Namn Omgång 1 2 3 Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2
1 Jesper Almhagen   1 000,0 834,0 1 000,0 989,7 1 000,0 1 000,0 4 000,0
2 Anders Nordén   980,2 1 000,0 982,9 882,1 895,7 991,4 3 954,6
3 Jörgen Svensson   796,0 767,8 885,2 1 000,0 926,7 911,0 3 722,8
4 Michael Lund   779,6 853,2 952,9 929,2 963,6 865,9 3 711,6
5 Emanuel Fantini   833,3 773,8 899,8 946,0 884,8 870,9 3 601,5
6 Håkan Dahlberg   884,8 790,4 908,0 933,4 814,2 827,2 3 553,4
7 Ingemar Thöörn   766,8 811,9 796,2 950,2 851,1 843,7 3 456,9
8 Patrick Roos   763,7 676,1 699,3 763,9 795,3 810,3 3 133,2
9 Thomas Aagaard   604,0 560,5 758,5 711,1 674,2 766,3 2 910,1
SPORTSMAN
Genomförda kända sekvenser : 6   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 2   Sekvenser som stryks : 0
Plac. Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2  
1 Clarence Carlsson   1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
2 Joakim Segerdahl   942,3 965,7 992,1 951,4 758,2 0,0 997,2 4 848,8
3 Ulf Svensson   915,8 924,1 987,0 929,9 943,3 957,7 922,5 4 740,4
4 Patrik Johäll   906,5 952,7 997,4 792,5 876,2 877,0 962,8 4 696,3
5 Tim Larsson   978,7 934,6 923,2 986,6 934,4 999,8 754,2 4 653,9
6 Daniel Rohdin   918,8 918,5 945,4 842,7 894,8 880,0 851,8 4 529,3
7 Kent Norman   904,5 977,0 917,2 871,8 772,6 878,3 838,2 4 515,2
8 Michael Scander   844,5 939,1 862,4 813,8 868,6 905,5 828,7 4 404,3
9 Michael Henriksson   659,0 724,8 871,0 802,3 809,9 794,8 753,6 4 031,6
10 Bo Martinsson   506,5 425,5 437,3 570,8 654,6 671,7 613,5 3 017,1
INTERMEDIATE
Genomförda kända sekvenser : 6   Genomförda okända sekvenser : 2
Sekvenser som stryks : 2   Sekvenser som stryks : 0
Plac. Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Okänt 2 Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2    
1 Daniel Casselby   978,0 984,0 962,5 1 000,0 1 000,0 992,9 1 000,0 1 000,0 5 976,9
2 Peter Schmidt   1 000,0 1 000,0 1 000,0 949,8 935,9 1 000,0 937,0 940,8 5 877,8
3 Carl Olsson   919,8 951,2 902,5 935,1 873,4 925,3 968,7 923,9 5 624,1
4 Mikael Ingemarson   924,6 889,9 874,5 903,8 885,8 834,9 983,9 784,5 5 372,5
5 Ulf Svartén   771,5 790,3 763,7 663,8 765,3 722,1 746,4 773,8 4 611,1