Resultatlista IMAC Karlskrona 18-19 augusti 2007
Basic
Genomförda sekvenser :   8  
Sekvenser som stryks :   2
Placering Namn Omgång 1 2 3 4 Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2 1 2
1 Thomas Ekengren   1 000,0 879,2 1 000,0 1 000,0 989,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0
2 Håkan Gertonsson   881,0 858,0 966,7 886,7 983,7 856,2 998,0 981,9 5 698,1
3 Jonas Brauer   905,5 1 000,0 841,0 737,1 1 000,0 929,7 864,4 931,5 5 631,2
4 Ingemar Thöörn   838,5 956,0 867,9 933,5 843,8 838,7 742,4 911,7 5 351,6
5 Michael Henriksson   834,9 904,7 879,6 883,9 841,4 881,4 851,5 857,5 5 258,6
6 Robert Andersson   788,0 782,2 871,1 879,4 926,1 837,8 899,3 842,0 5 255,8
7 Tim Larsson   878,4 800,7 816,4 820,2 957,5 831,2 811,9 875,3 5 179,0
8 Riff Roth   806,4 750,7 606,2 735,5 614,6 627,3 786,9 750,7 4 457,6
9 Mogens Mortensen   575,3 686,9 617,0 617,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 496,8
Sportsman
Genomförda kända sekvenser :   8  
Sekvenser som stryks :   2
Placering Namn Omgång 1 2 3 4 Okänt Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2 1 2  
1 Mikael Ingermarson   961,8 1 000,0 870,0 1 000,0 1 000,0 949,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 961,8
2 Peter Schmidt   1 000,0 943,4 1 000,0 976,3 977,9 1 000,0 0,0 0,0 889,0 6 786,6
3 Kent Norman   852,9 763,3 946,3 970,2 902,8 891,5 789,8 988,3 889,8 6 441,7
4 Patrik Johäll   651,4 548,0 846,4 893,0 873,3 879,6 825,4 897,3 884,1 6 099,2
Intermediate
Genomförda kända sekvenser :   8  
Sekvenser som stryks :   2
Placering Namn Omgång 1 2 3 4 Okänt Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2 1 2  
1 Daniel Casselby   925,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 000,0
2 Jyrki Terho   1 000,0 958,7 949,6 964,5 987,6 982,3 937,8 950,1 982,5 6 825,7
3 Niklas Nyroth   764,7 949,2 820,1 978,5 908,6 969,7 794,6 887,8 885,0 6 398,8
4 Niclas Robertsson   921,6 921,4 887,6 921,3 924,3 943,9 916,8 927,2 831,2 6 391,0
Freestyle
Placering Namn Totalt Norm
1 Daniel Casselby 6 817 1 000
2 Jyrki Terho 5 867 861
3 Peter Schmidt 5 359 786
4 Niclas Robersson 4 930 723
5 Kent Norman 4 181 613
6 Patrik Johäll 3 958 581
7 Jonas Bauer 3 796 557
8 Niklas Nyroth 0 0