Regler

REGLER mm.

Nedan finner ni en mängd användbara dokument.

IMAC Judging Training (uppdaterad 2015-04-08)

Aktuella regler 2019-2020   (uppdaterad 2018-12-21)

Domarguide (på svenska) uppdaterad 2009-10-14

Arrangörsmanual 1-dags-tävling (uppdaterad 2010-01-20)

Arrangörsmanual 2-dagars-tävling (uppdaterad 2012-12-12)

Cup-regler Svenska IMAC-cupen (uppdaterad 2010-01-04) 

Domarprotokoll 2017 (zip-fil) (uppdaterad 2017-05-09) 

Domarprotokoll 2018 (zip-fil) (uppdaterad 2018-05-30) 

Domarprotokoll 2019 (zip-fil) (uppdaterad 2019-04-09) 

IMAC Contest Standards v11 2019 (uppdaterad 2019-01-07)

Länk till poängberäkningsprogrammet, Score!

Aresti made simple (Förklaring till ”Aresti-språket” av Barry Wegman)
Aresti-dictionary (mer förklaringar)

Mer info om Freestyle