IMAC-gruppens officiella kommunikationskanal

  • Publicerad: 30 April 2018
  • Av: admin

IMAC-gruppens officiella kommunikationskanal där beslut har tagits och behöver annonseras till de piloter som deltager i tävlingsklassen är mini-iac.se. Alla andra kanaler ansvarar inte IMAC-gruppen Sverige för om inte IMAC-gruppen med GS annonserar annat.

Har man frågor eller något man vill ta upp så skall detta göras via mail till någon kontaktperson i IMAC-gruppen.

IMAC-gruppen kommer framöver att publicera all officiell information på hemsidan till de som flyger IMAC.