Info från styrgruppen

 • Sum up 2018 och planer för 2019

  • Publicerad: 2 December 2018
  • Av: admin

  Säsong 2018 bjöd på 5 tävlingar med en mjukstart i Älmhult med 7 deltagare varav 3 juniorer.
  Medianvärdet på antal startande per tävling blev goda 24 st.
  Vi kunde räkna in ett osedvanligt stort antal junior i år, totalt 11 st, och
  på tävlingen i Strängnäs var alla där! Årets final hölls i Helsingborg med 24 startande.
  Vädret var hyfsat med oss i år, även om höga temperaturer ibland fick motorerna att tappa lite ork.
  Brännebronatävlingen med 26 startande blev dock lite rumphuggen på grund av (sommarens enda?) rejäla regnväder.

 • Ingen VM-satsning 2018

  • Publicerad: 2 May 2018
  • Av: admin

  IMAC-gruppen har beslutat att vi inte kommer genomföra en VM-satsning under 2018 med anledning av de olika turer som har pågått under hösten, vintern och våren. IMAC-gruppen har fokuserat på de nationella frågorna som har uppkommit mer än att genomföra en stor VM-satsning. Vi har ansett att lägga fokus nationellt har varit bättre för IMAC-Sverige och dess framtid, intresset har heller inte varit stort kring VM. Om någon har kommentarer kring VM och den uteblivna satsningen får ni gärna kontakta oss i IMAC-gruppen.

 • IMAC-finalen 2018

  • Publicerad: 30 April 2018
  • Av: admin

  Vi har tittat på det som har uppkommit under vintern och våren, den mailväxling, smsväxling och Facebookflödet som har varit och ser att Älmhult inte har förtroende från IMACs piloter för att hålla i ytterligare IMAC-tävlingar detta år. Dock kvarstår Älmhults tävling den 11 – 12 maj.

  Finalen kommer i stället att hållas i Helsingborg.

 • Antal sekvenser för en tävlingsstart

  • Publicerad: 30 April 2018
  • Av: admin

  IMAC-gruppens ställningstagande kring ensekvensflygningar är att IMAC-tävlingar skall följa regelboken (punkt 10.1.1 och punkt 10.1.4) och att SM-tävlingarna skall innehålla två sekvenser om inte tidsbrist kommer att råda vid tävlingsstart.


  Tidsbrist kan uppkomma pga. väderproblem eller för stort antal deltagare i en klass så att det blir orimligt långa tider för dommare vid en start.

 • IMAC-gruppens officiella kommunikationskanal

  • Publicerad: 30 April 2018
  • Av: admin

  IMAC-gruppens officiella kommunikationskanal där beslut har tagits och behöver annonseras till de piloter som deltager i tävlingsklassen är mini-iac.se. Alla andra kanaler ansvarar inte IMAC-gruppen Sverige för om inte IMAC-gruppen med GS annonserar annat.

  Har man frågor eller något man vill ta upp så skall detta göras via mail till någon kontaktperson i IMAC-gruppen.

  IMAC-gruppen kommer framöver att publicera all officiell information på hemsidan till de som flyger IMAC.

Sidor